fotoboek2

Een medewerker van de regionale omroep achter de knoppen van de geluidsverzorging vanuit de kassa van de autoscooter.
Rechts op de foto de burgermeester van Gassel met zijn echtgenote welke ook aanwezig waren.
Na afloop was er voor iedereen koffie met cake.
Kermis opening bij Hernieuwde Levenskrachten door wethouder Wiel van Engelen en de voorzitter van Hernieuwde Levenskrachten
Voorbereidingen worden getroffen voor de kermismis welke op de autoscooter van Henk Saedt werd gehouden wegens het 150 jaar bestaan van de St. Corneliuskapel. Er was ontzettend veel belangstelling van de kermis mis door de gasselse bewoners maar ook vanuit de regio.
Kinderen van de lagere school 't Lange hadden kermis op school gemaakt met zelfgemaakte kermis attracties. Een leerling geeft tekst en uitleg van de bijzonder mooi gemaakte spullen door alle kinderen van de groep.
Opening op zaterdagavond door exelsior
Napraten door o.a. de familie Clemens
De opening van de mis door de pastoor